Tydalsvotten

Hyggelig takk fra Tydal husflidsslag for foredraget i går kveld. Vottene er strikket av Anita Evjen Fremo fra Tydal og mønsteret er inspirert av Berit Hilmos åklær.

Åkle-Berit var født på gården Stugudal I 1766. I 1789 ble hun gift med bygselbonden Ole Gudmundsen Hilmo. Det er mulig at Berit Hilmo begynte å veve hjemme på Stugudal før hun ble gift. I 1805 hadde hun i alle fall vevd over 50 åklær – ved siden av barnestell, husarbeid og gårdsarbeid. Hun hadde også hatt tid til å lære opp andre koner og jenter i veveteknikken sin.

Berit Hilmo benyttet seg av den spesielle teknikken som er kalt dobbeltveving. Det karakteristiske ved vevemåten er at man benytter dobbelt sett av både renning og innslag. På denne måten får man fram to stofflag med motsatt fargevirkning på rett- og vrangsiden. Berit brukte to-tråds ullgarn, helst av spelsau-ull. Fargene varierte i gult, brunt, brunsvart og litt sjeldnere grønt og blått. Etter hvert ble rødt og svart enerådende.

Hilmo-åklærne hadde alltid bord, og mønstermotivene bestod av bl.a. åttebladsroser, stjerner og kors i rik variasjon, dobbelt-hjerter (mothjart) og granateplemønster. Det siste motivet fikk en utforming som i Tydal ble kalt for ”værhorn”. Andre har kalt det ”tydalsrose”. Berit Hilmo vevde også inn salmevers og årstall. Var teppene tiltenkt spesielle personer, var også forbokstavene til eieren med.

(Bygdebok for Tydal, bind 2)

Legg igjen en kommentar